χαρισίου μούκα 1,
στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης